Gėlės

Gėlės

2014 m. gegužės 21 d., trečiadienis

KELIONIŲ IR KŪRYBOS VASARA - 2014 - ŠKICŲ ALBUMAS


Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Pušys. 1906. Škicas. 14x10

Vaikų ir jaunimo meno kultūros konkursas

KELIONIŲ IR KŪRYBOS VASARA

2014

ŠKICŲ ALBUMAS


Kviečiame kurti virtualų Lietuvos gamtos škicų albumą

Konkurse  dalyvauja dailės ar kitų dalykų mokytojų, vadovų suburti vaikų ir jaunimo škicuotojų klubai, kuopos, grupės, būreliai.

Tokių būrelių nariai kviečiami šią vasarą škicuoti Lietuvos gamtą – kraštovaizdžius, augmeniją, gamtos paminklus ir kt. Vėliau pleneruose, studijose, stovyklose, iškylose  sukurti darbai turėtų būti paskelbti internete, specialiai tam įsteigtame konkretaus būrelio tinklalapyje (bloge).

Konkursinių tinklalapių adresai bus paskelbti mūsų tinklaraštyje, taigi, turėsime virtualų, visiems norintiems pasiekiamą, jaunųjų dailininkų sukurtą 2014 metų Lietuvos gamtos škicų albumą.

Darbų vertinimo komisija, peržiūrėjusi tinklalapius ir juose publikuotus kūrinius, 2015 m. kovo 20 d. paskelbs konkurso nugalėtojus.

 Konkursą rengia „Gamtos bičiulių junguva“

Šis konkursas yra tarptautinio moksleivių meninės kūrybos projekto „Gamtos pasaka“, 
vykusio 1993-2003 metais, tęsinys

Vaikų ir jaunimo meno kultūros konkurso nuostatai


Vaikų ir jaunimo meno kultūros konkurso


KELIONIŲ IR KŪRYBOS VASARA

2014

ŠKICŲ ALBUMAS 

Nuostatai

Kviečiame kurti virtualų Lietuvos gamtos škicų albumą

Konkurse dalyvauja dailės ar kitų dalykų mokytojų, vadovų suburtos
 škicuotojų  kuopos, būreliai, junguvos, grupės, klubai.


Konkurso etapai


Pirmasis etapas
Škicuotojų būrelių nariai nuo 2014 m. gegužės 21 d. iki rugsėjo 21 d. kviečiami studijose, pleneruose, kelionėse, vasaros stovyklose škicuoti Lietuvos gamtą – kraštovaizdžius, augmeniją, gyvūniją, gamtos paminklus, artefaktus, žinoma - ir vasaros poilsiautojus, meškeriotojus, iškylautojus. Škicuojama ne didesniuose nei A4 (29,7x21) formato lakštuose. Škicavimo priemonės įvairios.

Antrasis etapas
Nuo 2014 m. rugsėjo iki gruodžio 21 d. škicuotojų būreliai įkuria internete specialų tinklalapį (blogą), kuriame patalpina informaciją apie savo grupę, klubą, publikuoja atrinktus konkursui škicus (ne daugiau 40 darbų). Škicuotojų būrelio vadovas (mokytojas), atsiunčia konkurso rengėjams būrelio tinklalapio nuorodą,  bei dalyvavimo anketą. Anketos pavyzdį rasite puslapyje „Informacija“.
Visų škicuotojų būrelių tinklalapių adresai bus paskelbti šiame tinklaraštyje - turėsime virtualų, visiems norintiems pasiekiamą, jaunųjų dailininkų sukurtą 2014 metų Lietuvos gamtos škicų albumą.
Antrojo etapo metu rengiamos teminės, kolektyvinės ir autorinės škicų parodos mokyklose, paskatinami įdomiausių, kūrybiškiausių škicų autoriai.

Trečiasis etapas
Konkursinių darbų vertinimo komisija nuo 2015 m. sausio 10 d. iki kovo 10 d. peržiūrės ir vertins konkursinius tinklalapius (jų bendrą turinį) ir atskirus škicuotojų draugijų narių darbus.
Ir tinklalapiai ir kūrybiniai darbai vertinami trijose amžiaus grupėse : 7-10 metų; 11-14 metų, 15-18 metų.
 Nugalėtojai bus paskelbti internete 2015 m. kovo 20 d.

 Dalyvius ir nugalėtojus pagerbs konkurso rėmėjai


2014 m. gegužės 20 d., antradienis

Škicuotojų junguvos


Kėdainių vaikų dailės mokyklos moksleiviai škicuoja Paberžėje. 2003m.

Škicuotojų junguvos


Suburkite škicuotojų  junguvą, klubą, būrelį, grupę ar kuopą. Iniciatoriais turėtų būti dailės, gamtos mokslų ar kitų dalykų mokytojai. Jei klube bus keletas skirtingų dalykų mokytojų, tuo geriau, įdomesnės bus škicų motyvų ieškojimo kelionės. O gal mokykloje įsikurs keli tokie klubai?!
Škicuotojų klubas, būrelis gali turėti savo pavadinimą, emblemą. Tokie atributai papuoštų jūsų būsimą škicų tinklalapį.
Škicuotojų klubas vasaros metu gali surengti keletą kelionių, škicavimo plenerų ar įkurti laikiną škicavimo studiją - pavyzdžiui, užimti dalį mokyklos koridoriaus, kur netrukdomi galėtų škicuoti natiurmortus, vienas kito portretus ar mokyklos muziejaus eksponatus.  Tokia studija, esant geram orui, gali veikti net mokyklos parke.
 Klubo nariai, škicus, be abejo, kurs ir savarankiškai, buvodami kaimo sodybose ar keliaudami su šeima. Konkursui (būrelio tinklalapyje) gali būti pateikti ir savarankiškai klubo narių sukurti darbai. Svarbu, kad jie atitiktų temą – Lietuvos gamta.

Jaunuosius dailininkus vilioja ir kiti plastiniai menai - tapyba, skulptūra, keramika; kitos veikos - gamtos stebėjimas (botanika, ornitologija), fotografija, konstravimas, sodininkystė.
Vasara - geras laikas kūrybai!

K.K.Š.
2014 05 21


Pavasario akademijos Utenoje, Sudeikiuose 
dalyviai kuria žemės meną. 2002 m. 

Apie škicavimo meną


K.K.Šiaulytis. Pievų gėlė. 2008. Škicas.

Apie škicavimo meną


Škicavimo meno formulė galėtų būti tokia :

stebėti – išreikšti

 O štai toks galėtų būti  škicavimo meno apibrėžimas:

Škicavimo menas yra stebėjimas, ir, tai ką matome, akimirksniu,  lengvu pirštų, laikančių pieštuką, rašiklį, teptuką judesiu – perteikimas, raiška popieriaus lakšte linijomis, spalvomis

Škicavimas, pirmiausia, yra mokymasis piešti iš natūros, akies ir rankos lavinimo būdas.
Tokius škicus galėtume vadinti žodžiu bandymai, arba bandomaisiais škicais.

Tačiau jau renesanso dailininkai škicus vertino kaip 
savarankiškus dailės kūrinius. 

Kūrybos aplankuose esančius gamtos vaizdų, pastebėjimų,  sumanymų škicus
 dailininkai saugo kaip savo ieškojimų, atradimų užrašus, 
kaip meninių idėjų lobyną.

Albrechtas Diureris 1494 metais keliaudamas iš Niurnbergo į Veneciją, Italiją, nutapė akvarelių, škicavo. Šią kūrybišką vokiečių dailininko kelionę galėtume laikyti kelionių škico žanro radimviete.

Mūsų laikais kelionės škicų kūrimas yra tapęs daugybės žmonių hobby, pomėgiu. Rengiamos specialios škicavimo iškylos, plenerai, užsienio kelionės.
 Kelionės škicai kuriami popieriaus lakštuose, atvirukuose, albumuose, dienoraščiuose, laiškuose.

Škicavimo meno kultūra ypač suklestėjo atsiradus interentui – tinklaraščiuose, tinklalapiuose, veidaknygėje  publikuojami įvairiausi autoriniai škicai, rengiami tarptautiniai plenerai.
Škicavimo menas turi reikšmingą komunikacinę „potekstę“. Škicų medijos tampa viena įdomiausių šiuolaikinio žmogaus bendravimo, aktualizacijos priemone.


Apie škicavimo meną – jo paslaptis ir aktualijas, daugiau tekstų ir škicų rasite  tinklalapyje
 „Škicų albumas“.  

K.K.Š.
2014 05 21

Gamtos škicai

Šv.Florijonas. Žemaitija, Šilalės kraštas. 2011. Foto K.K.Šiaulytis

Gamtos škicai

 Jaunuosius dailininkus kviečiame šią vasarą į Lietuvos gamtos stebėjimo, pagavos šventę.

Gamta savo nepaprasta plastine įvairove, gyvybingumu, kaita mums suteikia geriausių emocijų, įkvepia kūrybai, skatina pastebėti akimirkos, 
kasdienybės žavesį.

Kelionės gamtoje pažeria virtines žaliųjų nuotykių, romantiškų potyrių, nepaprastų reginių.
Dailininko žvilgsniu ir ranka tirdami gamtą, ne tik atveriame sau begalines spalvynų, formų žaismes, bet ir pastebime visa ko darną, prasmingą kaitą.

Pabandykite tirti gamtą škicuodami – kiekvienas augalas, gėlės žiedas, sraigė – verti mūsų dėmesio. Medžius galime tirti škicuodami šakų sąrangas, lapiją, ar tik kerpes augančias ant jų kamienų.
Buvodami išskirtinėse erdvėse – parkuose, soduose, istoriniuose kraštovaizdžiuose, etnografinėse vietovėse gal pastebėsite, tirsite žmogaus ir gamtos darną?

Dailės kūryba gamtinėje aplinkoje, suteiks jums naujų patirčių, įspūdžių, įkvėps meniniams atradimams.


Sėkmės jums, kuriant savo vasaros ir gamtos albumus!

Škicų medijos

Škicai ir humoras


Medilė. Žąsis. Karšta. 1995. Škicas.
 Grafito pieštukas, pastelės pieštukai, spalvotas popierius. 29,7x21

Škicai ir humoras


Turiu teisę pastebėti (esu karikatūristas) – humoras dažniausiai kuriamas ne tam, kad kažkam (žiūrinčiajam) sukelti juoką ar bent išvilioti šypsenėlę – linksmi, nuotaikingi kūriniai atsiranda tada, kai pats autorius šypsosi, o pasaulis aplink jį sukasi margu, darniu sūkuriu.
Kurdami škicus nesame įsipareigoję tik akademiškam pasaulio matymui, tad dažnai iš po rankos pasipila linksmų linijų braižiniai – šaržuotos draugų figūros ir portretėliai, atsiranda keisčiausių formų daiktų natiurmortai, popieriaus lakštuose linksmai gagena žąsys, muistosi katinai, šalia vaizdo, kažką įdomaus pasakoja paskrebentos raidės.
Tokiuose škicuose - pačios linijos, spalvos - tarsi šoka, dainuoja, nerūpestingai sukasi popieriaus lakšte.
Kasdienybė tikrai nėra pilka – tereikia kitaip, pagarbiai suvokti, vertinti kiekvieną daiktą, kraštovaizdį, reiškinį, žmogų, tada pastebėsi, kaip jie netikėtai nusimeta nuobodžio skraistes.
Keliones visada lydi gera nuotaika, tad jų metu sukurti škicai - tarsi tokios, pakilios autoriaus būsenos rentgeno nuotraukos: popieriaus lakštuose net žymius pastatus, rūmus, karvedžių ir karalių paminklus fiksuojančios linijos yra labai nerūpestingos, o teptuko dėlionės – padūkusios.
K.K.Š.
2014 05 20Medilė. Palanga netoli. 1995.
 Pastelės pieštukai, spalvotas popierius. 29,7x21

INFORMACIJA


Ausuotieji kragai prie savo lizdo. 2014 05 21. Foto K.K.Š.

Gamtos Bičiulių Junguva